Avatar – 20.11.2014 – Praha, Modrá Vopice

http://avatarmetal.com/